Едукација

Обука Сметководство 1

ЦЕНА НА ОБУКАТА

Редовна цена 18.000 денари

ПОПУСТ за упис до 10-ти Август

  • НЕВРАБОТЕНИ 14.500 на 4 рати (4000+4000+4000+2500)

  • ВРАБОТЕНИ 16.500 на 4 рати (4500+4000+4000+4000)

Цената за упис до 10-ти август вклучува:
  • Бесплатен СОФТВЕР за финансово и материјално работење со лиценца од една година инсталиран на ваш медиум (USB, лап топ),

  • ПРИРАЧНИК за финансово работење,

  • Наставен материјал,

  • Освежување (кафе, чај, цедевита) за време на паузата.

Контакт телефон за повеќе информации 078 383 053

Податоци за плаќање:

Примач: Нова Консалтинг. Сметка: 3 0000000 2463254 Комерцијална банка.
Цел на дознака: ПО ФАКТУРА

ПРОГРАМСКА ПОДРШКА, ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБУКАТА

Предавањата се одвиваат во опремена просторија со модерна технологија, практична работа на индивидуален компјутер со користење на софтвер за финансово и материјално сметководство.
Се изработуваат проекти, тестови и задачи за утврдување на стекнатите знаења за секоја целина пооделно, а со вкупен обем од 30 тестирања, како и наставен материјал во вид на прирачник.

ПОВОЛНОСТИ

СЕРТИФИКАТ

Учесниците во текот на обуката добиваат:
  • бесплатни консултaции и помош во водење на сметководство во нивните деловни субјекти
  • софтвер за водење сметководство инсталиран на ваше USB (истиот на кој што се одвива наставата на часовите)
Секој учесник кој успешно ќе ја заврши обуката ќе се стекне со Сертификат за посетена обука за практично водење на сметководсто и примена на даночно законодавство I степен.

ИЗЈАВИ НА УЧЕНИЦИ

Предавањата беа професионални и одлично пренесени на ученикот. Начинот на кој професорката предава е  ефикасен, пристапот непосреден, и што е најважно, ученикот неприметно станува мотивиран се повеќе да учи и да го збогатува стоето знаење.
Доколку во иднина би требало да соработувам или да користам услуги и знаења од професионален и принципиелен ревизор/консултант, тоа ќе биде Кристина.
Благодарам за едукацијата, подршката и поттикот да учиме до крај!
Нина ЛутвиоскаДипл. Економист

ФОТО

ЦЕЛОСНА ГАЛЕРИЈА