Клиенти

Клиенти

Странски проекти

 • H. F. WIEBE Gmbh & Co.KG Германија, Подружница во Македонија
 • ЈВ Алпине – Вибе ДОО, Австрија и Германија
 • Балкан Фоод ДОО, Германија
 • ПЕАРЛ – транспорт-логистика, Англија
 • Отворена енегрија ДОО,Чешка Република
 • Солар проект ДОО, Чешка Република
 • Валмор ИНТ ДООЕЛ, Словенија
 • Phase markets & Technology,  Турција
 • МАКПАН, производство на дрво, Турција

Банки и штедилници

 • Про кредит Банка АД Скопје
 • БС штедилница

Производствени компании

 • МОДА АД Свети Николе
 • Арселор миттал ДОО Скопје
 • Вива – производство на сокови
 • Идадија инженеринг
 • Зинес – производство на мебел
 • Златен клас – производство на леб и бели пецива
 • Саса ДОО

Услужни и трговски друштва

 • ИТД дистрибуција Македонија
 • Електроелемент Скопје
 • Пакомак ДОО Скопје
 • НСМ Сервис клима Фонко Скопје
 • Фокус
 • Фактор портал
 • НОВА ТВ портал
 • Електрометал
 • Академија и студио Леонтич
 • Принц Маркети
 • Авторско-правно биро
 • Карбон-треид
 • Студио Фигурела

 

Јавен сектор

 • ЈАСЕН Јавно претпријатие
 • ЈП Улици и патишта
 • АД за стопанисување со станбен и деловен простор

 

Образование

 • Меѓународен универзитет ВИЗИОН Гостивар
 • Работнички универзитет Кочо Рацин
 • Средно училиште Леонтич

Осигурителни друштва

 • ВФП осигурително брокерско друштво АД Скопје
 • Граве осигурување
 • Винер осигурување
 • Уника осигурување
 • Еуролинк осигурување

Градежни компании и транспорт

 • Голден арт
 • Фабрика Карпош
 • Колбико инженеринг
 • Фершпед АД Скопје
 • Соаре шпедпед

Непрофитен сектор

 • СОС детско село
 • ОСТЕН АРТ
 • ЗНМ Здружение на новинари
 • Стоматолошка комора на РМ
 • Лекарска комора на РМ
 • ИРЛ здружение на новинари
 • Нова педија
 • Плоштад слобода
 • Член 16

Наши Клиенти

Нашиот тим

Вашиот успех е наш прв приоритет. Преку ефикасно дејствување ви ги ставаме на располагање нашите вештини, стручност и знаење, во секое време. Детално го разгледуваме секој ваш настан и не допуштаме ништо да остане незабележано.
Дозволете нашите професионални услуги да допринесат во креирање на вашиот успех!