Последни новости

Новости

Датуми за обуки

ОБУКА

Практично водење на сметководство, примена на даночно законодавство и контрола на финансиски извештаи

Сметководство 1


04.04.2017

ВТОРНИК / ЧЕТВРТОК

од 17:00 до 19:45 часот

68 Часа – 18 Денa


ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

ОБУКА

Практична примена на законите за: ДДВ, ДД и ПДД, изготвување завршна пресметка

Сметководство 2


08.04.2017

САБОТА

од 10:00 до 15:30 часот

50+20 Часа – 8 Денa


ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

ОБУКА

Практично водење на сметководство, примена на даночно законодавство и контрола на финансиски извештаи

Сметководство 1


11.05.2017

ПОНЕДЕЛНИК / СРЕДА

од 17:00 до 19:45 часот

68 Часа – 18 Денa


ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ

Интервју на УЧЕНИЦИ

За нашиот тим

ДАНОЦИ И СМЕТКОВОДСТВО