Сметководство и Консалтинг

Сметководство и даноци

Сметководство и финансиско известување

Ако сте сопственик на бизнис, ќе се согласите дека силната конкуренција ни носи време во кое Вие, постојано изнаоѓате начини за намалување на трошоците, оптимализација на даноците, а едновремено и подобрување на квалитетот на услугите.
Ние сме подготвени да Ви ја понудиме нашата стручност и долгогодишно искуство во полето на управување со даноци и сметководство, со цел да ги исполните сите законски обврски и одговорности.
 
Дозволете ни да бидеме дел од јадрото на вашиот бизнис и станеме вашиот сметководствен и финансиски сектор.
Нашите сметководствени услуги вклучуваат:
 • Книговодство
 • Управувачко сметководство
 • Советодавно сметководство
 • Финансиско известување
 • Плати
 
Зоре Петрушевска
Весна Стојковска
Елена Цветковска
 
 
Вања Спасовска
Ивана Јанкуловска
Теа Пасинечки
Мила Велевска

Даноци

Нашите даночни советноци ќе ви помогнат да го идентификувате и правилно менаџирате даночниот ризик пред тој да стане проблем, да ја минимизирате вашата даночна изложеност, заедно да ги пресметаме реалните даночни позиции во согласност со сите законски барања и прописи.

 

Нашите експерти се подготвени да ги извршуваат следните услуги за Вас.
 • Сметководство на даноци
 • Даночно планирање
 • Даночна усогласеност со законски прописи и ревизија
 • Проценка на даночниот ризик и корпоративното управување
 • Трансакции за спојувања и превземања
 • Меѓународни даноци
 • Надомест за вработување и услуги за доселеници
 • Директни и индиректни даноци
 
 
Кристина Тилиќ
 
Николаки Миов

Зошто да не изберете нас?

Подготвени сме да го анализираме вашето финансиско работење со цел да најдеме одговор на прашањата:
 • Дали Вашиот бизнис е заштитен од грешки или измама?
 • Дали ги имате спроведено соодветните контроли?
 • Дали управувањето на менаџментот е адекватно?
 • Дали менаџментот располага со веродостојни информации за донесување на одлуки?
 • Дали вашето работење е усогласено со МСС и МСФИ?
 • Дали располагате со ефективен компјутерски систем?
 • Дали базите на податоци се точни?