За ПКФ Македонија

Нашата визија, мисија и вредности

Нашата визија

Нашата специјалност се темели на 15 годишно професионално искуство и стремеж за постојан развој и следење на последните стандарди во професијата во која се афирмира нашиот интегритет.
Високото ниво на професионалност го докажуваме преку нашите услуги: ревизија, сметководство, даночен консалтинг, советодавни услуги и едукативни тренинг програми за оние кои сакаат заедно со нас да се изградат во експерти.

Градиме доверба и соработка со клиентите!

Мотив кој динамично не’ движи во нови предизвици е да ви овозможиме да бидете дел од нашата професионалност, а вие, како наш значаен клиент да ни дозволите да земеме заслуга во вашите успеси. Се стремиме нашето постоење и ангажирање да го засноваме на хумани вредности, принципи и технологии и да растеме заедно со вас, како наши клиенти.

Нашите вештини

Сметководство и Консалтинг100%
Ревизија100%
Едукација100%
Софтвер100%

Ние сме дел од решението, а не од проблемот!

Основна цел ни е да научиме за вашиот бизнис, да ги разбереме вашите потреби, предизвици, а особено вашиот идентитет како интегрален дел од бизнис опкружувањето.

Нашите вредности

Вашиот успех е наш прв приоритет. Преку ефикасно дејствување ви ги ставаме на располагање нашите вештини, стручност и знаење, во секое време. Детално го разгледуваме секој ваш настан и не допуштаме ништо да остане незабележано.
Дозволете нашите професионални услуги да допринесат во креирање на вашиот успех!