За ПКФ Македонија

Нашиот тим

Партнери

НИКОЛАКИ МИОВ

Партнер, основач и директор
Над 20 години искуство во сметководство, ревизија, ИТ, менаџмент, бизнис планирање
Биографија

КРИСТИНА ТИЛИЌ

Партнер, основач и директор
Над 20 години искуство во сметководство, ревизија, ИТ, менаџмент, бизнис планирање
Биографија

Нашиот тим

МАРИЈА ЛЕВКОВА

Постар ревизор
Над 9 години искуство во сметководство, законска ревизија, осигурување, данок

ВЕСНА МИОВСКА

Постар ревизор
Над 9 години искуство во сметководство, ревизија, осигурување, данок

ЈАСЕНКА МИОВА

Помлад ревизор
Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

САЊА ГЕГОВСКА

Помлад ревизор
Над 3 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

ЗОРЕ ПЕТРУШЕВСКА

Раководител на сметководство
Над 20 години работно искуство во сметководство, даноци и платен список

ВЕСНА СТОЈКОВСКА

Специјалист за сметководство
Над 20 години работно искуство во даночни и сметководствени

МАРИЈА ИВАНОВСКА

Координатор во сметководство
Над 9 години работно искуство во сметководство и е-комуникација

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

Специјалист за сметководство
Над 8 години работно искуство во сметководство, даноци

САВКА НИКОЛОВСКА

Сметководител
Над 3 години работно искуство во сметководство, даноци

МИЛА ВЕЛЕВСКА

Сметководител
Над 8 години работно искуство во сметководство, даноци

ИВАНА ЈАНКУЛОВСКА

Асистент во сметководство
Над 3 години работно искуство во сметководство и администрација

ЕЛЕНА СВЕТКОВСКА

Асистент во сметководство
Над 2 години работно искуство во сметководство и администрација

ТАЊА ДИМЕВСКА

Правен специјалист, адвокат
Над 12 години работно искуство во Законот за трговски друштва, ХР, Законот за работни односи

ДАНИЕЛА ТИЛИЌ

Координатор на едукативен центар
Над 5 години искуство како стручен кадар во организација на образовниот центар

ДЕЈАН СТАЈАНОВСКИ

ИТ и обработка на податоци
20 години искуство во ИТ, мрежа, обработка на податоци

Нашите вредности

Вашиот успех е наш прв приоритет. Преку ефикасно дејствување ви ги ставаме на располагање нашите вештини, стручност и знаење, во секое време. Детално го разгледуваме секој ваш настан и не допуштаме ништо да остане незабележано.
Дозволете нашите професионални услуги да допринесат во креирање на вашиот успех!