За ПКФ Македонија / НАШИОТ ТИМ

Кристина Тилиќ

КРИСТИНА ТИЛИЌ

Основач и Директор

Поле на експертиза

 • Ревизија и сметководство.
 • Управување со даночниот ризик.
 • Контрола над финансиските операции за различни компании во приватниот и јавниот сектор.
 • Подготовка на сметководствени политики и процедури за приватни компании и јавни претпријатија.
 • Едукатор за сметководство и даночна регулатива.
 • Изработка на софтвер за финансиско работење, контрола на развој на софтвер.

Едукација

 • Дипломиран економист.
 • Овластен ревизор.
 • Континуирана обука за ревизија за овластени ревизори USAID.
 • Континуирана обука за ревизор, Институт на овластени ревизори на Р.Македонија.
Со над 20 години искуство во софтверско инжењерство, сметководство, ревизија, менаџмент, бизнис планирање, финансиска анализа, операции и анализа на одлуки, Кристина има ширина и длабочина на искуство потребни за брзо разбирање на бизнисот на претприемачите.

10 години тренер во едукативниот центар ПКФ Нова консалтинг и 10 години предавач во Р.Универзитет Кочо Рацин

Професионално искуство

 • Од 2009 основач и менаџер на ПКФ Нова консалтинг, компанија за сметководство, даночно советување и едукација.
 • Од 2009 Партнер во друштвото за ревизија, Ефект плус.
 • Тековно- бројни ревизорски ангажмани, даночен консултант на фирми во приватна и државна сопственост, тренер во едукативниот центар на ПКФ Нова консалтинг
 • 2 години, Финансов директор на една од најголемите компании за трговија Електометал
 • 4 години Финансов директор на Акционерското друштво за стопанисување со станбен и деловен простор на РМ
 • 4 години, Раководител на ИТ сектор
 • 7 години, Самостоен проектант на бази на податоци, Програмер
 • Надворешен соработник – тренер на курсеви во областа на сметководство и финансии во Работнички Универзитет “Кочо Рацин”

Членство во професионални тела

Нашите вредности

Вашиот успех е наш прв приоритет. Преку ефикасно дејствување ви ги ставаме на располагање нашите вештини, стручност и знаење, во секое време. Детално го разгледуваме секој ваш настан и не допуштаме ништо да остане незабележано.
Дозволете нашите професионални услуги да допринесат во креирање на вашиот успех!