За ПКФ Македонија / НАШИОТ ТИМ

Николаки Миов

Николаки Миов

Основач и Директор

Поле на експертиза

  • Ревизија и сметководство.
  • Долгогодишно познавање на ЕУ ИПА фондовите за контрола и верификација.
  • Контрола над финансиските операции за различни компании во приватниот и јавниот сектор.
  • Управување со даночен ризик.
  • Софтвер и ревизија на информатички системи.

Едукација

 • Дипломиран економист.
 • Овластен ревизор.
 • Континуирана обука за ревизија за овластени ревизори USAID.
 • Континуирана обука за ревизор, Институт на овластени ревизори на Р.Македонија.
Со над 20 години искуство во ревизија, сметководство, даночен консалтинг, изработка на софтверски решенија, ревизија на информатички системи, тренинг Николаки е докажан експерт и професионалец ангажиран како во Македонија така и на проекти ширум светот.

НЕ БЕГАJТЕ ОД РАБОТАТА. ТАА Е ПАТ ДО УСПЕХОТ!

Професионално искуство

 • Од 2002-сега – Основач и директор на друштво за ревизија Ефект плус.
 • 1991-2002 – Основач и директор на друштво за сметководство Геа.
 
 • Бројни ревизорски ангажмани поврзани со грантови (проекти со извештаи за фактичките наоди финансирани од ЕИДХР/ИПА на ЕУ).
 • Ревизии за проект финансиран од страна на сите главни донатори во Република Македонија (Швајцарска агенција за развој и соработка, УНХЦР, СИДА).
 • Ревизија на НАО/НФ и агенциите за спроведување на ИПА фондови (Департман/Одделение за Централно Финансирање и Склучување договори и ИПАРД Агенциите) во Македонија и Турција.

Членство во професионални тела

 • Генерален директор на Индустриимпекс експорт-иморт | 1 година.
 • Финансов директор на Индустриимпекс експорт-иморт | 2 години.
 • Аналитичар во Агенција за вработување | 3 години.

Нашите вредности

Вашиот успех е наш прв приоритет. Преку ефикасно дејствување ви ги ставаме на располагање нашите вештини, стручност и знаење, во секое време. Детално го разгледуваме секој ваш настан и не допуштаме ништо да остане незабележано.
Дозволете нашите професионални услуги да допринесат во креирање на вашиот успех!