РЕВИЗИЈА И АНГАЖМАНИ НА УВЕРУВАЊЕ

Усвоивме ревизорски пристап базиран на професионален интегритет и докажана методологија.

Повеќе

КОНСУЛТАНТСКИ, ДАНОЦИ И АУТСОРСИНГ

Подготвени сме да ви ја понудиме нашата стручност и долгогодишно искуство во полето на управување со даноци и сметководство, со цел да ги исполните сите ваши законски обврски и одговорности.

Повеќе

ЕДУКАЦИЈА

Ние го градиме финансовиот сектор на Вашата компанија.

Повеќе

ЗОШТО ДА НЕ ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Развојот на Вашиот бизнис е наш прв приоритет

Се фокусираме на индивидуалните потреби на Вашиот бизнис

Обезбедуваме точни, транспарентни и издржани менаџмент извештаи

Го детектираме секој потенцијален проблем со кој би се соочил Вашиот бизнис

Го елиминираме ризикот од неусогласеност со законските прописи

Ја минимизираме Вашата даночна изложеност

КЛИЕНТИ