РЕВИЗИЈА И АНГАЖМАНИ НА УВЕРУВАЊЕ

Усвоивме ревизорски пристап базиран на професионален интегритет и докажана методологија.

Повеќе

КОНСУЛТАНТСКИ, ДАНОЦИ И АУТСОРСИНГ

Подготвени сме да ви ја понудиме нашата стручност и долгогодишно искуство во полето на управување со даноци и сметководство, со цел да ги исполните сите ваши законски обврски и одговорности.

Повеќе

ЕДУКАЦИЈА

Ние го градиме финансовиот сектор на Вашата компанија.

Повеќе

ЗОШТО ДА НЕ ИЗБЕРЕТЕ НАС?

Развојот на Вашиот бизнис е наш прв приоритет

Се фокусираме на индивидуалните потреби на Вашиот бизнис

Обезбедуваме точни, транспарентни и издржани менаџмент извештаи

Го детектираме секој потенцијален проблем со кој би се соочил Вашиот бизнис

Го елиминираме ризикот од неусогласеност со законските прописи

Ја минимизираме Вашата даночна изложеност

КЛИЕНТИ

Skip to toolbar