Едукација во Нова Консалтинг


Еден од најголемите предизвици на сите компании во денешницата е наоѓање на персонал, едуцирање, мотивирање и задржување на истиот. Ние можеме да Ви помогнеме да се справите со овој проблем. Со повеќе од 3.000 успешно обучени индивидуалци во сферата на сметководство, даноци и консалтинг сметаме дека меѓу младите има и повеќе од доволно интерес за професијата доколку истото се презентира интерактивно, со примери и со јасно дефинирани цели кон кои тие можат да чекорат во кариерата.
2000
обучени индивидуалци
1000
обучени ученици од правни субјекти
20
години искуство во едукација
3000
задоволни ученици
  • Mr. Christian Neutzsch
    Mr. Christian Neutzsch
    WIEBE GmbH & Ko.KG Germany

    They have been assisting us with complex tax and financial structures and the services they provide are always well-organized and advises are straight to the point of our best interest. I find them to be a reliable confidante for all tax and financial matters.

    We have your commitment; you have our trust. Thank you!


Успешни стории