Едукација

Обука Сметководство 2

ДАТУМИ ЗА СЛЕДНИ ОБУКИ

ОБУКА

Практична примена на законите за: ДДВ, ДД и ПДД, изготвување завршна пресметка

Сметководство 2


14.04.2018

САБОТА

од 10:00 до 15:30 часот

50+20 Часа – 8 ДенaОБУКАТА Е ВО ТЕК

ЦЕНА НА ОБУКАТА

21.000 ДЕНАРИ

20% ПОПУСТ ЗА НЕВРАБОТЕНИ И СЛУШАТЕЛИ кои посетувале обука во Нова Консалтинг,

18.000 ДЕНАРИ

Цената вклучува трошоци за работен материјал, тестови, наставен материјал, освежување за време на паузата.
*Бесплатниот софтвер е со лиценца од 1 година.

Податоци за плаќање:

Примач: Нова Консалтинг. Сметка: 3 0000000 2463254 Комерцијална банка.
Цел на дознака: ПО ФАКТУРА