Финансии и осигурување

Ера на бит-коини...

Живееме во ерата на бит-коинот, па така многу од правилата на финансиските пазари се менуваат секоја минута. Рапиден континуиран развој на пазарите, зголемувањето на очекувањата на клиентите и новите канали за дистрибуција ги загрозуваат традиционалните бизнис модели за финансии и осигурување. 

Дигитални трансакции

Со посебен акцент на сајбер ризикот кој се содржи во секоја дигитална трансакција и економската нестабилност која наметнува ниски каматни стапки оваа индустрија не е толку атрактивна како што беше порано.

Потреба од алатки за анализа и надминување на ризикот

Се стремиме да се фокусираме на иднината на индустријата за финансиски услуги, вклучувајќи ги и податоците и нивната аналитика, за да се има јасен поглед на ризикот и како тој да се надмине, алтернативните начини на финансирање и постигнување на финансии и инвестициските перформанси.

Осигурување 

ПКФ обезбедува ревизорски и советодавни услуги на осигурителни и брокерски компании. Работата со овие бизниси ни дава пристап до сите сектори на пазарот и разбирање на предизвиците со кои се соочуваат.Nova Konsalting


Нашето мото е: да обезбедиме доверба на која вие можете да сметате во секое време!