Запознајте го нашиот тим

Нашите партнери со над 25 годишно искуство и професионално работење ги иновираат и инспирираат вработените оние околу нив. Нивните индивидуални достигнувања се значајни и тие исто така се издвојуваат поради нивната способност да се здружат со другите за уште поголемо влијание.

Партнери

Нивните индивидуални достигнувања се значајни и тие исто така се издвојуваат поради нивната способност да се здружат со другите за уште поголемо влијание.

Nova Konsalting Kristina Tilik

Кристина Тилиќ

Партнер, основач и директор
Над 20 години искуство во сметководство, ревизија, ИТ, менаџмент, бизнис планирање

Кристина Тилиќ

 • Дипл.ецц, овластен ревизор
 • Основач & CEO - ПКФ Нова Консалтинг
 • Партнер - Ефект плус, друштво за ревизија
 • Претседател - Надзорен Одбор на ИОРРМ
 • Интерен ревизор - ВФП фонд менаџмент 
 • Даночен консултант - WTS Германија
 • Превач на семинари и работилници
 • Надворешен консултант
 • Финансов директор, Електроелемент 2 год.
 • Финансов директор, АДССДП 4 години
 • Програмер и раководител на IT 10 год.

Nova Konsalting Nikolaki Miov

Николаки Миов

Партнер, основач и директор
Над 20 години искуство во сметководство, ревизија, ИТ, менаџмент, бизнис планирање

Николаки Миов

 • Дипломиран економист, овластен ревизор
 • Oсновач & CEO Ефект плус
 • Долгорочно познавање на ИПА фондовите на ЕУ во првото ниво на контрола и верификација
 • Консултант во областа на управувањето, процесот на набавки, внатрешните контроли и ревизијата на фондовите на ЕУ
 • Контрола врз финансиското работење за разни компании во приватниот и јавниот сектор
 • Управување со даночниот ризик
 • Внатрешни контроли
 • Бази на податоци и ревизија на информациски системи

Ревизија

Тие поседуваат идеална комбинација на искуство, ресурси и знаење неопходни за реализација на специфични услуги потребни за Вашата дејност Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Јасенка Миова

Јасенка Миова

Помлад ревизор

Јасенка Миова

Помлад ревизор

Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Весна Миовска

Весна Миовска

Постар ревизор

Весна Миовска

Постар ревизор

Повеќе од 9 години искуство во сметководство и ревизија. 

Специјалност

 • Експерт во ревизија на проекти финансирани од сите значајни донатори во Македонија

Марија Левкова

Марија Левкова

Постар ревизор

Марија Левкова

Постар ревизор

Над 9 години искуство во сметководство и даноци, ревизија, ангаџмани на уверување

Експерт 

 • Статутарни ревизии

Сања Геговска

Сања Геговска

Помлад ревизор

Сања Геговска

Помлад ревизор

Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Сметководство/Даноци/Консалтинг

Со секој од нашите клиенти имаат постојана комуникација за релевантните сметководствени случувања и стандарди и промените во законите во текот на годината

Јасмина Ристеска

Јасмина Ристеска

Асистент во сметководство

Јасмина Ристеска

Асистент во сметководство

Над 3 години работно искуство во сметководство 

Специјалност

 • Финансиско известување 
 • Интерни контроли

Елена Цветковска

Елена Цветковска

Овластен сметководител

Елена Цветковска

Овластен сметководител

Над 4 години работно искуство во сметководство и администрација.

Одговорна за трговски и производни компании.

Мила Велевска

Мила Велевска

Сметководител

Мила Велевска

Сметководител

Над 4 години работно искуство во сметководство, даноци

Зоре Петрушевска

Зоре Петрушевска

Раководител на сметководство

Зоре Петрушевска

Раководител на сметководство

Над 20 години работно искуство во сметководство и даноци 

Поле на експертиза

 • Даноци
 • Сметководство 
 • Плата


Марија Ивановска

Марија Ивановска

Координатор во сметководство

Марија Ивановска

Координатор во сметководство

Над 10 години работно искуство во сметководство и е-комуникација. 

Специјалност

 • Односи со странски компании
 • Е-комуникација со даночни власти

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

Специјалист за сметководство

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

Специјалист за сметководство

Над 8 години работно искуство во сметководство, даноци

Ивана Јанкуловска

Ивана Јанкуловска

Асистент во сметководство

Ивана Јанкуловска

Асистент во сметководство

Над 3 години работно искуство во сметководство и администрација

Весна Рашкоска

Весна Рашкоска

Асистент во сметководство

Весна Рашкоска

Асистент во сметководство


Над 1 години работно искуство во сметководство и администрација

Едукација/ИТ/Право

Секој од нив со својата експертиза, стручност и навременост има придонес во комплетирање на Вашите потреби. Цело е кога има се!

Даниела Тилиќ

Даниела Тилиќ

Координатор на едукативен центар

Даниела Тилиќ

Координатор на едукативен центар

Над 8 години искуство како стручен кадар во организација на образовниот центар

Тања Димевска

Тања Димевска

Правен специјалист, адвокат

Тања Димевска

Правен специјалист, адвокат

Над 12 години работно искуство во Законот за трговски друштва, ХР, Законот за работни односи

Дејан Стајановски

Дејан Стајановски

ИТ и обработка на податоци

Дејан Стајановски

ИТ и обработка на податоци

20 години искуство во ИТ, мрежа, обработка на податоци


Нашите вредности

Вашиот успех е наш прв приоритет. Преку ефикасно дејствување ви ги ставаме на располагање нашите вештини, стручност и знаење, во секое време. Детално го разгледуваме секој ваш настан и не допуштаме ништо да остане незабележано.

Дозволете нашите професионални услуги да придонесат за создавање на Вашиот успех!