Запознајте го нашиот тим

Нашите партнери со над 25 годишно искуство и професионално работење ги иновираат и инспирираат вработените оние околу нив. Нивните индивидуални достигнувања се значајни и тие исто така се издвојуваат поради нивната способност да се здружат со другите за уште поголемо влијание.

Партнери

Нивните индивидуални достигнувања се значајни и тие исто така се издвојуваат поради нивната способност да се здружат со другите за уште поголемо влијание.

Nova Konsalting Kristina Tilik

Кристина Тилиќ

Партнер, основач и директор
Над 20 години искуство во сметководство, ревизија, ИТ, менаџмент, бизнис планирање

Кристина Тилиќ

 • Дипл.ецц, овластен ревизор
 • Основач & CEO - ПКФ Нова Консалтинг
 • Партнер - Ефект плус, друштво за ревизија
 • Претседател - Надзорен Одбор на ИОРРМ
 • Интерен ревизор - ВФП фонд менаџмент 
 • Даночен консултант - WTS Германија
 • Превач на семинари и работилници
 • Надворешен консултант
 • Финансов директор, Електроелемент 2 год.
 • Финансов директор, АДССДП 4 години
 • Програмер и раководител на IT 10 год.

Nova Konsalting Nikolaki Miov

Николаки Миов

Партнер, основач и директор
Над 20 години искуство во сметководство, ревизија, ИТ, менаџмент, бизнис планирање

Николаки Миов

 • Дипломиран економист, овластен ревизор
 • Oсновач & CEO Ефект плус
 • Долгорочно познавање на ИПА фондовите на ЕУ во првото ниво на контрола и верификација
 • Консултант во областа на управувањето, процесот на набавки, внатрешните контроли и ревизијата на фондовите на ЕУ
 • Контрола врз финансиското работење за разни компании во приватниот и јавниот сектор
 • Управување со даночниот ризик
 • Внатрешни контроли
 • Бази на податоци и ревизија на информациски системи

Ревизија

Тие поседуваат идеална комбинација на искуство, ресурси и знаење неопходни за реализација на специфични услуги потребни за Вашата дејност Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Јасенка Миова

Јасенка Миова

Помлад ревизор

Јасенка Миова

Помлад ревизор

Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Весна Миовска

Весна Миовска

Постар ревизор

Весна Миовска

Постар ревизор

Повеќе од 9 години искуство во сметководство и ревизија. 

Специјалност

 • Експерт во ревизија на проекти финансирани од сите значајни донатори во Македонија

Марија Левкова

Марија Левкова

Постар ревизор

Марија Левкова

Постар ревизор

Над 9 години искуство во сметководство и даноци, ревизија, ангаџмани на уверување

Експерт 

 • Статутарни ревизии

Сања Геговска

Сања Геговска

Помлад ревизор

Сања Геговска

Помлад ревизор

Над 4 години искуство во сметководство, ревизија и даноци

Сметководство/Даноци/Консалтинг

Со секој од нашите клиенти имаат постојана комуникација за релевантните сметководствени случувања и стандарди и промените во законите во текот на годината

Заштита на правото на работникот на одмор во недела

Заштита на правото на работникот на одмор во недела

Заштита на правото на работникот на неделен одмор во недела и елиминирање на можноста за злоупотреби..

Заштита на правото на работникот на одмор во недела

Заштита на правото на работникот на неделен одмор во недела и елиминирање на можноста за злоупотреби..

Законот за изменување и дополнување на Законот за трговијата 

Со измените и дополнувањата на Законот за трговија (Сл.весник 295 од 27.12.2021) во однос на работното време на вработените во трговија на големо и трговија на мало се предвидува следно:

Tрговија на големо и трговија на мало не може да се вршат во недела, како и на државни празници и други празници кои се определени како неработни денови согласно Законот за празници.

 

Кој може да врши трговијата на мало во недела и празници?

 • во специјализирани продавници или киосци за продажба на сладолед, колачи и апетисани, цвеќиња, сувенири, филигранство, весници и цигари, во туристичките места утврдени со Законот за туристичка дејност;
 • во продавниците на бензински станици во чии рамки се врши трговија на мало претежно со храна, пијалоци и тутун;
 • во продавници, киосци и штандови во трговските центри (молови) кои имаат минимална ефективна површина за трговија на мало од 8.000 м2;
 • на штандови и киосци каде што се продава добра за време на спортски настани, фестивали и манифестации, саеми и за време на јавната проекција на кинематографски дела;
 • во продавници за трговија на мало со храна (без зеленчук и овошје), пијалоци и тутун во кои трговијата се врши лично само од сопственикот на продавницата и 
 • на зелени пазари.

Ден на неделен одмор

За работниците кај трговците на мало од ставот 5 на овој член, ден на неделен одмор може да биде друг ден во неделата.

Што ќе плаќаат трговците кои ќе работат во недела?

За трговците на мало кои ќе работат во недела се утврдува надоместок во висина од 2% од вкупниот приход остварен во претходната година во недела и на празници, кои средства ќе се инвестираат во детски градинки.

Закон за измени на Законот за работни односи (ЗРО) - додаток од плата за работа во недела 

Со измените на ЗРО (Сл.весник 288 од 21.12.2021)работникот стекнува право на плата за часовите поминати на работа во недела – како додаток на плата

Кои додатоци работодавачот треба да ги исплатува на работниците кои работат во неделе/празник?

Работа во НЕДЕЛА

Закон за трговија: 100% по час  (дневница зголемена за 100%= 2 дневници)

Закон за работни односи: 50% по час  (дневница зголемена за 50% = 1,5 дневница)

Работа на ПРАЗНИК

Закон за трговија: 100% по час / (дневница зголемена за 100%, плус: надомест на плата 100% = 3 дневници)

Закон за работни односи: 50% по час / според Законот за празници и Кол. дог. (дневница зголемен за 50%, плус: надомест на плата 100%= 2,5 дневници)

Кои дејност ќе можат да работа во недела?

Дејностите кои ќе можат да работат и во недела се оние кај кои работниот процес е од таква природа што не може да се прекине поради техничко-технолошкиот процес и потребата од континуитет во работата.


14.01.2022, ПКФ Нова консалтинг

 

Елена Цветковска

Елена Цветковска

Специјалист за сметководство

Елена Цветковска

Специјалист за сметководство

Над 4 години работно искуство во сметководство и даноци

Специјалност:

 • Сектор: градешништво и производство
 • Финансиско известување
 • Интерни контроли
 • Даночни контроли

Љупчо Костовски

Љупчо Костовски

Специјалист за сметководство

Љупчо Костовски

Специјалист за сметководство


Над 6 години работно искуство во сметководство и даноци 

Експерт

 • Финансиско известување 
 • Интерни контроли
 • Даночна контрола

Ивана Јанкуловска

Ивана Јанкуловска

Асистент во сметководство

Ивана Јанкуловска

Асистент во сметководство

Над 3 години работно искуство во сметководство и администрација

Марија Ивановска

Марија Ивановска

Координатор во сметководство

Марија Ивановска

Координатор во сметководство

Над 10 години работно искуство во сметководство и е-комуникација. 

Специјалност

 • Односи со странски компании
 • Основање на компании
 • Е-комуникација 
 • Комуникација со даночни власти

Јасмина Ристеска

Јасмина Ристеска

Асистент во сметководство

Јасмина Ристеска

Асистент во сметководство

Над 3 години работно искуство во сметководство и даноци


Мила Велевска

Мила Велевска

Асистент во сметководство

Мила Велевска

Асистент во сметководство

Над 4 години работно искуство во сметководство и даноци

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

Специјалист за сметководство

ТЕА ПАСИНЕЧКИ

Специјалист за сметководство

Над 8 години работно искуство во сметководство и даноци

Специјалност:

 • Финансиски известување
 • Интерни контроли


Зоре Петрушевска

Зоре Петрушевска

Раководител на сметководство

Зоре Петрушевска

Раководител на сметководство

Над 20 години работно искуство во сметководство и даноци 

Поле на експертиза

 • Даноци
 • Сметководство 
 • Интерни контроли
 • Финансиско известување
 • Плата 


Едукација/ИТ/Право

Секој од нив со својата експертиза, стручност и навременост има придонес во комплетирање на Вашите потреби. Цело е кога има се!

Даниела Тилиќ

Даниела Тилиќ

Координатор на едукативен центар

Даниела Тилиќ

Координатор на едукативен центар

Над 8 години искуство како стручен кадар во организација на образовниот центар

Тања Димевска

Тања Димевска

Правен специјалист, адвокат

Тања Димевска

Правен специјалист, адвокат

Над 12 години работно искуство во Законот за трговски друштва, ХР, Законот за работни односи

Дејан Стајановски

Дејан Стајановски

ИТ и обработка на податоци

Дејан Стајановски

ИТ и обработка на податоци

20 години искуство во ИТ, мрежа, обработка на податоци


Нашите вредности

Вашиот успех е наш прв приоритет. Преку ефикасно дејствување ви ги ставаме на располагање нашите вештини, стручност и знаење, во секое време. Детално го разгледуваме секој ваш настан и не допуштаме ништо да остане незабележано.

Дозволете нашите професионални услуги да придонесат за создавање на Вашиот успех!