Градежна индустрија

Предизвици во индустријата

Еден од најголемите предизвици во градежната индустрија е фактот дека индустријата е во фаза на масовно производство, а од друга страна купувачот бара поголема флексибилност од кога и да е во врска со практичните и визуелните аспекти на секоја капитална инвестиција. Постојаниот растечки аспект за намалување на залихите и кратките рокови на проектите само го зголемуваат предизвикот во работењето во оваа индустрија.

Ние ви ја нудиме нашата секторска и финансиска експертиза во комбинација со користење на висока технологија

Ние им помагаме на нашите клиенти да ги планираат и да спроведат различни стратегии во врска со нивните градежни проекти, комбинирајќи ги технологијата, секторска и финансиска експертиза. 

Наши клиенти

Нашите клиенти од областа се сите - од подизведувачи - до големи градежни компании.

Овие кленти се во фокусот на нашето работење, имајќи го во предвид фактот што основачот на друштвото, Кристина Тилиќ, долг период од своето работно искуство го стекна токму во компанија од овој сектор.
Nova Konsalting


Нашето мото е: да обезбедиме доверба на која вие можете да сметате во секое време!