Наши вредности

Страст

Имаме постојана желба за напредок. Се стремиме да ги надминеме очекувањата на нашите клиенти со тоа што ќе бидеме отворени, креативни, одговорни и ќе се стремиме да дадеме супериорни резултати. Бараме од нашите луѓе континуирано да растат лично и професионално преку обезбедување можности и постојани обуки. Ги прифаќаме различностите и ги почитуваме индивидуалните и културните разлики. Пред се 'ги охрабруваме сите во ПКФ Нова консалтинг да го сакаат она што го прават и да го одразуваат ова во односите со клиентите. Ние сме дел од ПКФ семејството.

Тимска работа

Како дел од PKF International, постојаните контакти со земјите членки не прават посилни и ни овозможуваат да ги третираме клиентите на нашите колеги како наши. Барањата на нашите колеги се наш приоритет. Односот со колеги се базира на меѓусебно почитување и респект.

Јасност

Ние иницираме јасна и директна акција. Ние сме отворени и транспарентни во секое време. Ние сме во согласност со нашиот пристап. Ја пренесуваме нашата порака јасно и концизно, избегнуваме недоречености.

Квалитет

Ние, во ПКФ Нова консалтинг ги применуваме највисоките стандарди за квалитет на нашата работа. Усвојуваме политика на континуирано подобрување на персоналот и придржување кон барањата на мрежата.ПКФ Нова консалтинг - глобален регулатор усогласени со локалните барања. Постојано ги испитуваме, ги разгледуваме и тестираме усогласеноста со овие стандарди преку строго придржување кон нашите процеси на инспекција. Ние сите заедно сме дел од ПКФ заложбата за квалитет.

Интегритет

Нашиот индивидуален глас не дефинира во нашата Заедница и на локалниот пазар, но нашиот колективен интегритет е она што нè прави различни. Ние сме посилни бидејќи знаеме да ги споделуваме стандардите и искуството од влијателните лидери. Ние сите заедно ги споделуваме резултатите од фирмите-членки, што не охрабрува да работиме заедно и силно да ја чувствуваме поддршка од Заедницата.

Зошто сме поразлични од другите?

Nova Konsalting