Телекомуникации и ИТ


Потрага по клиенти ширум светот

Со цел да се искористат можностите, да се намалат влијанијата на трендот на намалување на приходите и да се поврзат повеќе клиенти со повеќе нови услуги ширум светот, телекомуникациите мора да ги трансформираат своите бизнис модели, да ги преработат оперативните процедури и да ги обноват своите политики за обука за човечки ресурси и регрутирање.

Работа од далечина

 Благодарение на новите ИТ-технологии услугите:

  • консултации при изборот на оптимално технолошко решение,
  • анализа на потребите и физибилити студија,
  • консултации во воведувањето на нови услуги на пазарот,
  • специјализирана обука во областа на телекомуникациите, и
  • обука во најновите технолошки и маркетинг трендови

може да се работат од далечина. Во потрага по намалување на трошоци,  странските ИТ-компаниите се повеќе наоѓаат мотив да го преселат бизнисот во Македонија.

Искуство со ИТ и телекомуникациски компании

Интернет-компаниите, кол-центрите, телекомуникациските и кабелските компаниите можат да се потпрат на разбирањето и искуството на тимот на ПКФ Нова консалтинг при пронаоѓањето на најдобрите пристапи за постигнување на нивните финансиски, оперативни и стратешки цели. 

ПКФ Нова консалтинг има успешна соработка во областа на сметководство и ревизија со Мусала софт (Бугарија), ИТС Искрател (Словенија), Фуртхер (Шведска), Istate (Велика Британија)...

Мапирање на ИТ индустријата во Македонија

Анкетата посветена на програмирање и ИТ администрација. Анкетата е спроведена во период од 6-ти февруари до 6-ти март, 2019 и учество земаа вкупно 1.135 ИТ професионалци, од кои 856 во дејностите девелопмент и програмирање....


Nova Konsalting


Нашето мото е: да обезбедиме доверба на која вие можете да сметате во секое време!