09.02

Деловите во мозаикот се пополнети!

Интензивна, концентрирана и обемна обука. Целите за кои ја посетував обуката се исполнети. Деловите во мозаикот се пополнети. Тоа што понатаму ќе следи е повеќе од пракса. Движење од теорија во пракса. Сегашниот сооднос  е 70:30 за теоријата. Секое добро!

Горан Ацевски, Раководител на Деловна администрација во Маркет Кам Дооел

 Во сеќавање ќе ми остане Вашата строгост која на почетокот ми пречеше, но подоцна сфатив дека доколку не бевте строга немаше да го постигнеме она што го постигнавме, имено немаше да ја постивнеме целта за која што се запишавме на обуката.

Дружбата беше посебна, нови луѓе, нови пријатели.

Од обуката научив многу, некогаш што мислев дека е невозможно  дека јас ќе тоа ќе го научам, со Ваша помош научив го направив.  

Задоволството од обуката ми дава сила и поттик за повеќе да учам, работам и напредувам

 Емилија Ивановска,  Сметководител -  Профит Конт

Предавањата заслужуваат највисока оценка. Атмосферата за учење и пријатна работа ми помогнаа да стекнам сигурност во она што го работам. 

Во сеќавање секако ќе ми остане високиот професионалниот, пристап на менторот и нејзиното залагањето сите присутни во групата да се здобијат со знаење!

Ви благодарам!

Тања Тушевска,  Accounting Officer - TF International