12.07

Никогаш не се откажувате од својата Визија!

Импресиониран сум од знаењата, компетенциите и професионалниот пристап на Кристина, особено на енергијата и волјата со кои се обидува да допре до учениците без оглед на нивните претходни познавања на оваа област.

Со оглед на аверзијата и одбивноста која ја имав за време на студиите на Економски факултет за сметководство, посебно сум благодарен што кај мене се јави потреба и желба за дополнително понатамошно усовршување, со цел за унапредување на мојот професионален развој. 

Се надевам дека стекнатите знаења од  обуката ќе придонесат и ќе го трасираат мојот пат кон успехот. Мојата порака до сите кои се скептици или несигурни дали ќе можат да ја совладаат обуката: Со труд, силна волја и напорна работа нема несовладлива материјал. Никогаш да не се откажувате од својата Визија!

Бобан Нефовски, дипл.ецц, Комерцијална банка