26.01

Спој на теорија и пракса!

-Кристина Јовановска 

Почитувана Кристина, Ви благодарам, за пренесеното знаење. Вие сте навистина професионалец во својата работа. Начинот на Вашето пренесување на знаењето Ве прави најдобри.

Комбинацијата од теорија и пракса со многу тестови, домашни задачи од областа на сметководството, и упорноста од Ваша страна за извршување на истите, резултира со позитивни резултати кај нас учениците.

Ги оправдавте сите пофални зборови што ги чув од Вашите предходни ученици, како и од интерен сметководител од фирма со 20 годишно искувство, кој  вели: "Oд обуки за сметководство  ја признавам обуката само на Нова Консалтинг - прeдавањата на Кристина Тилиќ, спој на теoрија и пракса".

Навистина од срце, ми беше чест и задоволство, да ги следам Вашите предавања.Нова консалтинг, 15.01.2023