08.12

Знаења неопходни за анализа на билансите

Она што ќе ми остане во сеќавање е големата професионалност и енергија на предавачот. Од часовите можам да кажам дека 90% од концентрацијата ми беше задржана, што значи големата успешност на предавачот повторно доаѓа до израз. 

За мене како индивидуа часовите ми помогнаа да ја погледнам големата слика на сметководството и да се здобијам со знаења неопходни за анализа на билансите на клиентите.

Почитувана Кристина, сигурна сум дека кај секого во иднина како и до сега ке пробудите иницијатива дека се е возможно да се научи само со труд, желба и упорност. 

Бранка Живковиќ, дипл. ецц

Банкарски комерцијалист, НЛБ Банка Скопје